Logo AC
AC IDENTITA

Řízení přístupů a oprávnění zaměstnanců v organizaci

V dnešní době má uživatel v organizaci zpravidla přístup do více aplikací a obvykle i více uživatelských účtů (identit). Pokud oblasti správy identit ve své organizaci nevěnujete dostatečnou pozornost, vystavujete se riziku vzniku nemalých problémů, kterými se v budoucnu budete muset zabývat. Důsledkem nedostatečného a netransparentního řízení účtů a oprávnění totiž hrozí reálné bezpečnostní riziko zneužití nepovoleného přístupu s vážnými následky. Určitě vás nepotěší představa, kdy si z vaší organizace lidé odnášejí data, na která nemají oprávnění. AC Identita vám pomůže takovýmto problémům předejít.

V organizacích se setkáváme také s tím, že je správa identit neefektivní. Administrátoři zakládají ručně uživatele do aplikací na základně pokynu, který dostanou například e-mailem. Stejným způsobem tedy manuálně jsou řešena nastavování oprávnění a požadavky na změny. Nebylo by lepší řídit identity automatizovaně a centrálně z jednoho místa? AC Identita je řešení, které vám toto umožní!

AC Identita neboli Identity Management System (IDM) od společnosti AUTOCONT je produktové řešení, které vám nabízí možnost bezpečně a efektivně řídit jednotlivá přístupová oprávnění do podnikových informačních systémů a aplikací.

AC IDENTITA MÁ TYTO UNIKÁTNÍ VÝHODY:

 • Naše IDM se jednoduše ovládá a spravuje - AC Identita řídí účty komplexně a z jednoho místa
 • Nabízíme sadu konektorů na aplikace ve vaší organizaci. Napojením aplikací na AC Identita řídíme identity a oprávnění ve vašich aplikacích.
 • Veškeré operace a změny ze správy identit detailně zaznamenáváme a nabízíme rychle a přehledně v náhledu historie
 • Nezatěžujeme finančně rozpočet vaší organizace licenčními poplatky jako drahá komerční řešení (Oracle, Novell, IBM, Microsoft atd.)
 • Zákazníkům poskytujeme kompletní profesionální konzultační a implementační službu v oblasti bezpečnosti IT
 • Na rozdíl od jednotlivých opensource řešení nabízíme garanci kvality a podpory

AC IDENTITA MÁ MNOHO NÁSTROJŮ PRO ZEFEKTIVNĚNÍ SPRÁVY IDENTIT JAKO NAPŘÍKLAD:

 • Pravidla – umožnují automaticky vytvářet uživatelské účty a nastavovat oprávnění
 • Uživatelská samoobsluha – umožňuje uživatelům, aby si sami požádali o oprávnění, která pro svoji práci potřebují
 • Workflow – umožňuje nastavit schvalovací workflow, kde mohou například vedoucí pracovníci schvalovat žádosti o oprávnění svých podřízených. Po schválení žádosti AC Identita automaticky provede nastavení požadovaného oprávnění.
 • Notifikace – umožňuje nastavit zasílání e-mailových notifikací na události vázané na správu identit. Například přijde vedoucímu informace o tom, že v jeho oddělení přibude nový zaměstnanec a že je mu potřeba nastavit patřičná oprávnění.

DNES NASTUPUJE PANÍ NOVÁKOVÁ

Na obchodní oddělení dnes nastupuje paní Nováková na místo asistentky oddělení. V mnoha společnostech je při nástupu nového zaměstnance praxí tištěný formulář, na který nadřízený paní Novákové zaškrtne pro IT oddělení, do kterých systémů a s jakými oprávněními se má paní Nováková dostat. Požadavek se následně dostane na IT oddělení. Jaké softwarové nástroje použijete, abyste pro ni zřídili přístup ke všemu, s čím bude pracovat?

CO PANÍ NOVÁKOVÁ PŘI NÁSTUPU POTŘEBUJE

Přístup do organizace - zřízení karty zaměstnance (zavedení do karetního systému), přístup do „počítače“ (zavedení do adresářové služby), zřízení e-mailového účtu, nastavení přístupu na portál intranetu (zavedení do portálu intranetu a nastavení patřičného oprávnění), nastavení přístupu do CRM (zavedení do CRM a nastavení patřičného oprávnění), nastavení přístupu do systému pro vykazování práce (zavedení do docházkového systému a nastavení patřičného oprávnění), nastavení přístupu na relevantní složky a dokumenty v organizaci (nastavení oprávnění na souborovém, systému, nastavení oprávnění na dokument management systému), zavedení do mzdového systému. Celkem dost věcí, že?

O DVA MĚSÍCE POZDĚJI …

Paní Nováková se ve firmě bohužel neosvědčila a ve zkušební době končí. Jak snadno, rychle a spolehlivě všechna její přístupová práva zase zrušíte? Nemůže se stát, že se ještě stále bude moci vzdáleně do systémů přihlásit po ukončení pracovní smlouvy?

PŘÍNOSY
PRO IT MANAŽERA

 • Zvýšení bezpečnosti řízení přístupů v organizaci a jeho centrální správa
 • Zrychlení implementace organizačních, technických i legislativních změn a požadavků
 • Konsolidace dat organizační struktury, účtů a oprávnění jako efekt při zavádění řešení
 • Přehledný reporting a příprava podkladů pro bezpečnostní audit

PŘÍNOSY
PRO HR MANAŽERA

 • Zrychlení procesů spojených s nástupy či odchody zaměstnanců
 • Zlepšení možností řízení životního cyklu a vývoje zaměstnance v organizaci
 • Umožnění správy vlastní identity v organizaci pro moderní uživatele
 • Posílení spokojenosti zaměstnanců a image moderní organizace pro nábor perspektivních, mladých lidí

PŘÍNOSY
PRO VEDENÍ

 • Zrychlení a zefektivnění vnitřních procesů, snížení nákladů (automatizace)
 • Posílení zabezpečení přístupu k informacím a datům organizace
 • Zvýšení produktivity práce – bezpečný přístup pro práci zaměstnanců z terénu či domova
 • Větší flexibilita pro organizační změny a tedy i změny oprávnění zaměstnanců
CO SE DĚJE V ORGANIZACI S AC IDENTITA BEZ AC IDENTITA
Doba na změnu/reset hesla V řádech sekund V řádech hodin
Doba trvání provedení změn organizační struktury V řádech hodin V řádech týdnů
Operativa na straně IT v souvislosti se správou oprávnění Snížení nákladů o 10 až 30 % -
Operativa na straně helpdesku / callcentra Snížení nákladů o 5 až 20 % -
Prostoje zaměstnance při čekání na potřebná oprávnění Snížení nákladů o 2 až 10 % -
Příprava podkladů pro bezpečnostní audit Snížení nákladů o 60 až 90 % -
Náklady spojené s naplněním bezpečnostních hrozeb Úsporu je možné jasně vyčíslit po ohodnocení aktiv, bezpečnostních rizik a hrozeb při provedení bezpečnostní analýzy -
Náklady spojené s poplatky za nepoužívané účty a licence Úspora je spojená s licenčním zatížením 1 uživatele v organizaci (např. 750 Kč znamená při 40-ti neukončených uživatelích 30.000 Kč). -

AGROTEC

Implementace identity management systému AC Identita včetně integrace na personální systém SAP, Active Directory, MS Exchange, firemní portál Sharepoint včetně implementovaných aplikací (např. modul smluv).

AC Identita efektivně řídí životní cyklus identity ve firmě Agrotec a jeho dceřiných organizacích. AC Identita zde mimo jiné primárně řídí oprávnění uživatelů do intranetu a modulu smluv nad platformou SharePoint.

JIHOČESKÝ KRAJ

Implementace identity management systému AC Identita pro správu interních identit krajského úřadu a externích identit zřizovaných organizací. Součástí implementace bylo napojení na klíčové systémy úřadu jako personální systém, spisová služba, firemní adresář, e-mail, integrační platforma či platforma pro komunikaci se základními registry.

AC Identita centrálně a automatizovaně řídí oprávnění v 24 systémech kraje.